Ecodesign (energiopplysninger) for produkt og pakkemerking

Fra 26.0915 skal produkter og produktpakker, som inngår i energimerkingsforordningen (EU) nr 811/2013 og 812/2013 sendes med energimerkingsetiketter som viser energieffektiviteten.
Denne etikettgeneratoren er et hjelpemiddel når produktpakker lages. Velg produktetikett om kun en produktetikket skal skrives ut. Alternativt veldges pakkeetikett når flere produkter skal lages som en pakke. Etikettgeneratoren beregner den nye energieffektiviteten hos den valgte produktpakken og genererer den nye pakkeetiketten.

Velg produkt
REMOVE