Guide til produktenes serienummer

Her får du noen tips til hva serienummeret betyr og hvor du finner det på CTC-produktet ditt.

Eksempel på dataskilt

  • Det sitter et mindre serienummerskilt og et stort dataskilt på produktet.
  • Eksempel på produktets serienummer: 7312-1712-0719. De fire første tallene angir hvilket produkt det er, de neste fire tallene angir produksjonsår og produksjonsuke, i dette eksempelet: CTC EcoAir 510M, 2017 uke 12. De fire siste tallene angir løpenummer.

CTC GSi 12 (serienummeret starter med 7310-)
CTC EcoZentih i350 L/H (serienummeret starter med 7208-)

  • Serienummerskiltet sitter bak displayet. Trekk displayet forsiktig ut ved å ta tak i høyre kant av det. Av og til kan det sitte på produktets overside, bak dekkåpen.
  • Dataskiltet med produktets serienummer sitter innenfor frontplaten på størmkablingen.

CTC EcoZenith i250 L/H (serienummeret starter med 7208-)
CTC EcoHeat 400 (serienummeret starter med 7310-)

  • Serienummerskiltet sitter bak displayet. Trekk displayet forsiktig ut ved å ta tak i høyre kant av det. Kan av og til sitte på produktets overside, bak dekkåpen.
  • Dataskiltet med produktets serienummer sitter innenfor fronten på innsiden av høyre sideplate. Trekk dekkåpen fremover, og løft den. Løsne de to skruene på overside, og løsne fronten forsiktig.

CTC EcoAir 406 – 410 og CTC EcoAir 510M (serienummeret starter med 7312-)
CTC EcoAir 415 – 420 og CTC EcoAir 520M (serienummeret starter med 7311-).

  • Serienummerskiltet sitter på baksiden ved rørene,
  • Dataskiltet med produktets serienummer sitter innenfor plastfronten. Løsne to skruer på sidene av taket, og fjern fronten.

CTC EcoPart, CTC EcoPart 425-435 og CTC EcoPart Pro i425-i435 (serienummeret starter med 7301-)

  • Dataskiltet med produktets serienummer sitter på produktets overside.

CTC EcoZenith i 550 Pro (börjar på 7250-)

  • Dataskiltet sitter på siden av produktet.
CTC besparingskalkyle - Se hur mycket du sparar med en CTC värmepump Sök en CTC återförsäljare