Historie

CTC Ferrofil har fabrikk og administrasjon på Årnes i Nes kommune i Akershus. I fabrikken produseres varmtvannsberedere, og CTC selger beredere og varmeprodukter til VVS–forhandlere i hele Norge.

Vår mangfoldige historie – Den første tiden

CTC Ferrofil hovedkvarter

 • Det begynte våren 1923, når tre unge teknikere i Gøteborg startet opp med produksjon av produkter for oppvarming. Bedriftens navn ble CTC, fra initialene hos gründerne Celsius, Tellander og Clarin. Navnet har senere også blitt koblet til den latinske setningen Cum Tentatione Corrigendi, som betyr «for videre forbedring».
 • Våren 1923 begynner tre unge teknikere i Gøteborg med å utvikle produkter for oppvarming. Firmaets navn blir CTC – initialene til gründerne Celsius, Tellander og Clarin.
  Navnet har senere også blitt koblet til den latinske setningen «Cum Tentatione Corrigendi», som betyr «for videre forbedring». Selv om det kan være en slutning fattet i ettertid, er det lett å konstatere at dette stemmer ganske så bra etter snart ett århundre med utvikling og forbedring.
 • 1928 CTC starter opp i Norge med salg av varmtvannsberedere gjennom Ingeniør Østbye, som ble agent for Aktiebolaget CTC.
 • I 1931 CTC utvikler en fyrkjele hvor vannet varmes opp med et batteri. Produksjonen starter i Ljungby.

 • 1932, CTC starter produksjon av varmtvannsbereder og fyrkjeler for ved og kullfyring. Datterselskapet CTC Wärmespeicher Gmbh etableres i Tyskland – dette er starten for eksportvirksomheten. Navnet CTC ble på 30-tallet synonymt med moderne varme i boligen. Jeg skal gå å se til CTC, sa far i huset i mange familier når han skulle i kjelleren og sjekke fyrkjelen. I Norge gjorde depresjonen at utviklingen gikk tregt, men fra 1935 ble det en oppgang og det kom nye konstruksjoner, som sentralvarmekjeler med varmtvannsforsyning i 1938, og i tillegg en kombinert underfyrt vannvarmer med elektrisk oppvarming, som var en suksess i årene etter krigen.
 • 1947 Etter krigen kom også beredere med elektrisk oppvarming med innebygget ekspansjonskar, og en hettvannsakkumulator. Under krigen var aktiviteten lav, men markedet økte raskt i 40–åra og det ble tydelig at firmaet måtte ha en egen fabrikk i Norge. I 1947 ble AS Årnes Fabrikker startet, hvor hovedaksjonær var CTC Oslo.
  Diverse strukturforendringer og samarbeide med andre selskap medfører at CTC kan begynne å produsere vaskemaskiner under navnet Wascator.
 • 1952, CTC lanserer den første kombikjelen med doble forbrenningskamre for olje og fast brensel.
 • 1959, en ny fabrikk innvies i Ljungby. Forsknin- og utviklingsavdelingen flyttes hit fra hovedkontoret i Gøteborg.
 • 1968 Kolle er utviklingsansvarlig i CTC, og produserer de første rustfrie varmtvannsberederne i Norge.
 • 1972 Kolle startet opp selskapet Ferrofil på Årnes, hvor det produseres varmtvannsberedere, fyrkjeler og også trådkurver.
 • 1973, Electrolux kjøper forretningsområdet for vaskemaskinger. CTC på å produsere fyrkjeler og villavarme, som Nordens ledende produsent.
 • 1977, den nåværende fabrikken ved Näsvägen i Ljungby står klar. Hovedkontor og all produksjon flytter inn i de nye lokalene.
 • 1979, CTC lanserer den klimastyrte el-kjelen CTC Climatic (Senere CTC Electronic). Dette er en suksess som selges i 100 000 eksemplarer i årene som kommer.
 • 1981, CTC’s første oljekondenserende kjele, type 381, lanseres.
 • 1982, CTC lanserer avtrekksvarmepumper for mekanisk ventilasjon til eneboliger.
 • 1983 CTC skifter navn til Enertech, men beholder CTC som firmanavn.
 • 1984 Saab-Scania kjøper CTC og danner Enertech-gruppen sammen med Scanias øvrige selskap innenfor varmebransjen.
 • 1985 CTC introduserer luft-vann varmepumper i Sverige (CTC Rebell).

Nye tider

 • I 1987 legges varmtvannsproduksjonen til CTC ned, og varmeproduktene overføres til Enertech i Oslo. Hos den konkurrerende bedriften Ferrofil fortsetter derimot produksjonen av varmtvannsberedere for fullt.
 • 1988, CTC selges sammen med øvrige Enertech-selskap til Trelleborg-konsernet.
  CTC 1100 vekker oppmerksomhet på den store varmemessen i Stockhold. En kompakt olje-elkjele med en loddet platevarmeveksler, en teknikk som kommer til å dominere markedet i langt tid etterpå.
 • I 1990 kjøper Enertech AB selskapet Ferrofil AS, og en omstrukturering starter. Vi dykker ned i historien og velger navnet CTC Ferrofil.
 • 1993, Enertech⁄CTC Sverige og CTC Ferrofil kjøpes av et internasjonalt selskap ved navn Wolsley som også hadde flere datterselskaper innen boligvarme. Dette ble siden kjøpt av en britisk investor som plusset på ”familien” med enda flere selskaper, og dette ble nåværende Enertech ltd. bestående av et stort nettverk av selskaper som produserer ulike løsninger for boligvarme og varmtvann som er operative i over 50 land over hele verden.
 • 1996, CTC Ferrofil lanserer Heat Injection
 • 1998, CTC lanserer varmepumper på det svenske markedet.
 • 1999, CTC lanserer nye varmepumper, CTC EcoHeat, for fjell, jord og sjø.
  Et drøyt år senere lanserer CTC en ny generasjon varmepumper for luft/vann: CTC EcoAir
 • 2001, Enertech-gruppen selges til den engelske gruppen Enertech Ltd.
 • 2005⁄2006, CTC Ferrofil lanserer varmepumper på det norske markedet.
 • 2007, CTC lanserer solvarme.
 • 2008, CTC lanserer nye varmepumper for større boliger/mindre næringsbygg.
  CTC EcoAir 115, 120 og 125.
 • 2009, CTC lanserer en ny generasjon av Sveriges mest solge varmepumper for luft-vann: EcoAir.
 • 2010, CTC lanserer et helt nytt varmeprodukt: den intelligente alt-i-ett-tanken CTC EcoZenith i550.
  CTC lanserer nye bioprodukter: vedkjelen CTC V40 Lambda og pelletskjelen CTC EcoFlex.
 • 2011, CTC lanserer to apper for smarttelefoner; en for varmepumpekalkyle og en feilsøkningsapp som hjelper installatøren å metodisk vurdere feil og driftsforstyrrelser.
  CTC lanserer oppdaterte versjoner av Sverige mest solgte varmepumpe for luft/vann: CTC EcoAir.
 • 2012, CTC lanserer en helt ny bergvarmepumpe som slår alle tidligere rekorder for virkningsgrad (COP) på hele 5,04. Dessuten har den touch-skjerm i farger, og flere andre nye egenskaper.
  CTC vinner en europeisk utmerkelse. Den nederlandske fagmessen Climatecno utropte CTC EcoZenith 550 som det mest innovatie produkter i 2011.
 • 2013, CTC fyller 90 år og lanserer blant annet sitt nye næringssortiment med nye CTC EcoPart bergvarmepumper, EcoAir luft-vann varmepumper og den nye styringsenheten CTC EcoLogic Pro.
 • 2014, CTC lanserer varmtvannsberederen CTC Economic med minimalt varmetap og maksimal tappekapasitet. Beredere har topp energimerking iht Energimerkingsdirektivet for beredere.
 • 2016, CTC lanserer inverterstyrte varmepumper med enda bedre virkningsgrad og en rekkevidde fra 2-12 kW.
CTC besparingskalkyle - Se hur mycket du sparar med en CTC värmepump Sök en CTC återförsäljare