Organisasjon

DISTRIKTSANSVARLIGE
Henrik Timenes – Distriktsansvarlig Aust–Agder, Vest–Agder og Rogaland
Mob: 99496464
E-post: henrik.timenes@ctc.no
Morten Aaserud – Distriktsansvarlig Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark og Vestfold
Mob: 994 96 443
E-post: morten.aaserud@ctc.no
Magnus Lövkvist – Distriktsansvarlig Oslo, Østfold, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal
Mob: 994 96 442
E-post: magnus.lovkvist@ctc.no
Tom Christian Fagernes – Distriktsansvarlig Akershus, Sør og Nord Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
Mob: 994 96 445
E-post: tom.fagernes@ctc.no
ADMINISTRASJON
Torleif Brekke – Fabrikksjef
Mob: 994 96 441
E-post: torleif.brekke@ctc.no
Magnus Lövkvist – Salgssjef
Mob: 994 96 442
E-post: magnus.lovkvist@ctc.no
Hege Therese Solberg – Markedskoordinator
Mob: 994 96 456
E-post: hege.solberg@ctc.no
SUPPORT
Svein Finstad – Spesialområde: Varmtvann og varme, dimensjonering av varmtvann for større bygg
Mob: 994 96 447
E-post: svein.finstad@ctc.no
Kevin Fjeld – Spesialområde: Elkjele
Mob: 994 96 461
E-post: kevin.fjeld@ctc.no
Christian Bjørklund – Spesialområde: Varmepumpe
Mob: 994 96 462
E-post: christian.bjorklund@ctc.no
Frode Petterson – Spesialområde: Solvarmeanlegg
Mob: 994 96 451
E-post: frode.petterson@ctc.no
CTC besparingskalkyle - Se hur mycket du sparar med en CTC värmepump Sök en CTC återförsäljare