Salgsbetingelser

CTC Ferrofil distribuerer sine varer via VVS-grossister. Varene selges via rørleggere over hele landet. Klikk her for salgsbetingelsene for proffmarkedet. For salgsbetingelser for forbruker klikk her.

Salgsbetingelser for grossist

Miljøgebyr: 2 % på varme- og varmtvannsprodukter
Leveringsbetingelser: EXW lager Årnes
Returomkostninger: -25 % av fakturabeløp, ubeskadiget i originalemballasje.

Reklamasjon og Retur:

Reklamasjon på transportskade eller manko i antall kolli, skal skje straks ved varens ankomst og
senest innen 8 dager. Reklamasjon vedrørende fabrikasjonsfeil og mangler på leverte varer,
behandles etter kjøpslovens bestemmelser samt FL-VVS-2001. Før kjøper selv avhjelper mangelen,
skal selger gis mulighet til å besiktige varen, og bli enig med kjøper om formen for utbedring av denne.
Vedrørende eventuell utskifting dekkes kun direkte kostnader uten fortjeneste iht. FL-VVS-2001.
Arbeidspenger ved godkjent reklamasjon er for tiden 550,00 kr/time.

CTC skal alltid kontaktes ved en reklamasjon. CTC påtar seg ikke ansvar for reklamasjonsutgifter som er avtalt direkte mellom grossist og installatør.

For retur: Kontakt CTC for å få et CTC CRM nr før varene returneres.
Ha da serienr./fabrikasjonsnr. /tilvirkningsnr. og produksjonsår. tilgjengelig.
Varer uten CTC CRM nr vil ikke godkjennes og returneres til avsender. For å kartlegge reklamasjonsrett på et tidlig stadium der det er mulig, og/eller at anleggets art er av et omfang hvor retur er vanskelig, sendes det inn bilder til CTC Ferrofil, som vurderes av teknisk avdeling.

For reklamasjon: Kontakt CTC for å få et CTC CRM nr.
Ha da serienr./fabrikasjonsnr. /tilvirkningsnr. og produksjonsår. tilgjengelig
Reklamasjonsfaktura og/eller produkter uten et CTC CRM nr vil ikke godkjennes
og returneres til avsender.
Bruk CTC CRM nr ved all kommunikasjon ang reklamasjon/retur til CTC.

Force Majeure

Selger er uten ansvar for følgende av force majeure.

Tvister:

Dersom intet annet er avtalt gjelder:
”Felles salgs- og leveringsbetingelser for VVS – bransjen (FL-VVS-2001).”

Følgeskader:

Følgeskader dekkes ikke av CTC Ferrofil. Ved et krav om dekking av følgeskader må avtalepartens forsikringsselskap taksere skaden, og fremme et eventuelt regresskrav til CTC. I disse tilfeller er det gjeldende lovverk som følges.

Utbedring av vare: Ved utbedring av en vare vil erstatningsdel utsendes med faktura. Ved retur av defekt delkomponent vil fakturaen krediteres.

Reklamasjons- og returnummeret skal benyttes ved all kommunikasjon angående reklamasjon og retur mellom kunde og CTC Ferrofil.

Vannkvalitet

I Norge er vi heldige og har mye og rent vann, men det er fremdeles stor forskjell på vannkvaliteten. Noen områder har vann som potensielt kan skape problemer for en varmtvannsbereder. Spesielt gjelder dette privat vannforsyning. De største utfordringene for en varmtvannsbereder er innhold av klorid, sulfat og kalsium.

Ved kalkholdig vann over 3dh/25 mg/l., garanteres ikke det elektriske elementet. CTC produserer varmtvannsberedere for en rekke forhold. Har vannet et høyt kalsiuminnhold anbefaler vi vår standard bereder, CTC FerroTerm med hylse og tørt element.

Installasjon av varmtvannsberedere

For å sikre berederens levetid MÅ det alltid gjennomtappes mye rent, ferskt vann i en ny bereder ved installasjon. Det anbefales ca 1 times gjennomtapping. Det bør også brukes mye vann den første tiden etter montering. Dette for å sikre at det dannes et rustfritt oksydbelegg inne i berederen.

Montasje skal være utført etter gjeldende monteringsanvisning (FDV), som publisert på ctc.no.
Ved utbedring må originale reservedeler fra CTC benyttes. Installasjon av ikke originale deler vil gå ut over en evt. reklamasjon.

Salgsbetingelser for forbruker

Din rørlegger/installatør er ansvarlig for installasjonen. CTC er ansvarlig for installerte produkter og følger kjøpsloven når det gjelder reklamasjon og garanti. CTC følger forøvrig også bransjeavtalen FL-VVS 2001.

Følgende retningslinjer gjelder vedrørende garanti og reklamasjonsrett for CTC Ferrofil AS sine salgsprodukter.

Garanti

Det er 2 års garanti som dekker slitasjefeil som skyldes normal drift. Garantien dekker ikke
feil som oppstår på grunn av unormal drift, eller utenforliggende årsaker, som for eksempel aggressiv vannkvalitet eller lynnedslag. CTC følger bestemmelser som fastsatt i Kjøpsloven.

Reklamasjonsrett

Retten til reklamasjon på fabrikasjonsfeil er 5 år. Fabrikasjonsfeil er feil som har vært tilstede når produktet forlot fabrikken. Reklamasjon rettes din installatør/rørlegger som tar dette videre gjennom verdikjeden. CTC følger forøvrig bransjeavtalen FL-VVS 2001.

CTC besparingskalkyle - Se hur mycket du sparar med en CTC värmepump Sök en CTC återförsäljare