CTC Commodore Plus


Commodore Plus er en overtrykksfyrt olje–⁄gasskjele konstruert etter 4–trekks prinsippet som gir optimalt varmeutbytte og lavt strålingstap.
CTC Commodore Plus

Informasjon

Kjelene består av seksjoner i hypoeutektisk støpejern og er manuellt støpte, noe som garanterer for en jevn godstykkelse over hele elementet.

Kjelekroppen i Commodore Plus er designet for lavtemperaturdrift eller drift med glidende temperatur uten at det er noe risiko for korrosjon på de varmeoverførende flatene og ingen lavtemperaturbegrensning. Kjelens instrumentpanel er utrustet med drifttermostat, termostat trinn 2 og kjeletermometer, og forberedt for BUS–styring med klimaregulatoren E9.631.

Commodore Plus kan leveres i løse seksjoner for montering på stedet eller som fabrikkmontert kjelekropp med isolasjon, mantling og instrumentpanel separat forpakket. Ved konstruksjon av kjelen, er det lagt stor vekt på at den skal være enkel å betjene og ha service på.

Fordeler

Modeller
Modell Info Nrf.nr.
CTC Commodore Plus 122, 165-525 kW 8200362
CTC Commodore Plus 132, 205-235 kW 8200363
CTC Commodore Plus 234, 285-335 kW 8200366
CTC Commodore Plus 241, 225-260 kW 8200364
CTC Commodore Plus 242, 255-300 kW 8200365
CTC Commodore Plus 244, 310-375 kW 8200367
CTC Commodore Plus 345, 375-450 kW 8200369
CTC Commodore Plus 355, 400-470 kW 8200371
CTC Commodore Plus 455, 435-525 kW 8200372
CTC Commodore Pluss 335, 340-410 kW 8200368
Tilbehør
Inga tillbehör hittades
CTC besparingskalkyle - Se hur mycket du sparar med en CTC värmepump Sök en CTC återförsäljare