CTC EcoPart 400


Høyeffektive og kompakte varmepumper som dekker varmebehov til boliger og små næringseiendommer.
CTC EcoPart 400

Informasjon

Høyeffektive og kompakte varmepumper som dekker varmebehov til boliger og små næringseiendommer.
Fleksibel og konstruert for å kobles til eksisternede eller ny fyrkjele som spisslast. Varmen hentes ut fra fjell, jord eller sjø. Ny teknologi gir varmepumpen svært høy virkningsgrad og en besparing på opp til 80 %.

Fordeler

  • Finns i seks størrelser iV : 6, 8, 10, 12, 14 og 17 kW, og 6,8, 10 og 14 kW i 230V.
  • En effektiv varmepumpe uten styring og varmtvannsberedning.
  • Varmepumpen passer perfekt mot multitanken CTC EcoZenith i550 for en fleksibel løsning med enkel oppkobling til andre varmekilder i fremtiden.
  • Fleksibel tilkobling. Brinesystemet kan enkelt tilkobles på høyre side, venstre side, over eller på varmepumpens bakside.
  • Høy virkningsgrad (COP) takket være en nyutviklet kjølemediekrets og en svært effektiv kompressor. og med en turtemperatur opp til 65 °C
  • Skal du koble CTC EcoPart 400 mot din eksisterende fyrkjele? Styremodulen CTC EcoLogic Pro med touch-skjerm styrer varmeanlegget enkelt og brukervennlig. Er energibehovet stort kan opp til ti varmepumper samkjøres.
Modeller
Modell Info Nrf.nr.
CTC EcoPart 406, 230V 8200855
CTC EcoPart 406, 400V 8200853
CTC EcoPart 408, 230V 8200935
CTC EcoPart 408, 400V 8200856
CTC EcoPart 410, 230V 8200851
CTC EcoPart 410, 400V 8200857
CTC EcoPart 412, 400V 8200858
CTC EcoPart 414, 230V 8200859
CTC EcoPart 414, 400V 8200854
CTC EcoPart 417, 400V 8200861
CTC besparingskalkyle - Se hur mycket du sparar med en CTC värmepump Sök en CTC återförsäljare