CTC EcoTerm


EcoTerm akkumulatortank
CTC EcoTerm

Informasjon

EcoTerm er den perfekte akkumulatortanken for villaeiere. Akkumulatortanken akkumulerer lavtemperert, konstant og fornybar energi. Systemet er fleksibelt med ulike kombinasjoner av elektrisk element og spiral. Utførelsene med spiral (merket C i produktnavnet) passer perfekt hvor man ønsker forvarming av tappevann fra akkumulator eller tilføre varme fra solpaneler. Elektrisk element (E) er en back–up for ekstra spisslast med elektrisitet. CTC produserer også en ren akkumulatortank uten spiral og el–element, som ofte benyttes som akkumulator for varmepumper. Akkumulatortanken for solenergi i kombinasjon med varmepumpe er en kombinasjon av to spiraler og to el–elementer (CECE), og er avdelt ved hjelp av gulv for perfekt sjikting. Dette deler tanken inn i tre temperaturområder, hvor nedre del tilkobles solpaneler i coil, og midtre del tilkobles varmepumpe. Øvre del er avsatt for høytemperererte energikilder som pelletskjele eller gasskjele. Nå solinnstrålingen er god  er det sannsynlig at hele tanken varmes opp til et høytemperert nivå. Varmepumpen vil dermed ikke starte, og en eventuell høytemperert energikilde kobles ut. EcoTerm finnes i størrelser fra 120 liter til 300 liter. Akkumulatortankene CEC og CECE, som er dedikert til å betjene solvarme, finnes kun i 400 liter. Produktbredden gir fleksibilitet med hensyn på plassering og energibehov. Større volum gir økt kapasitet for varmepumpe for å nyttiggjøre seg effekten av all energien som hentes inn.

Fordeler

  • Tilpasset enebolig og mindre bygg.
  • Akkumulerer lavtemperert, konstant og fornybar energi.
  • Fleksibelt system som kommer i flere størrelser og versjoner, og kan skreddersys byggets behov.
  • Produseres i størrelser fra 120-400 liter.
  • Mange mulige systemkombinasjoner.
Modeller
Modell Info Nrf.nr.
EcoTerm 120 C6 EcoTerm C er utstyr med spiral på midten(senter⁄front). 8200903
EcoTerm 120 E14 EcoTerm 120 E14 er en 120 liters akkumulatortank med en 14 kW elektrisk kolbe. Akkumulatortanken har avlufting, fire stk. 1" tilkoblingsstusser, avtapping og følerlommer. 8200925
EcoTerm 120 E7 EcoTerm E er lik versjon A, men med en 7 kW el–kolbe plassert 45 grader til høyre. 8200902
EcoTerm 120A EcoTerm A er en enkel tank med med 4 stk 1” stusser, lufting, tappestuss og 2 stk muffer for følere. 8200901
EcoTerm 200 A EcoTerm 200 A er en enkel 200 liters akkumulatortank med med 4 stk 1” stusser, lufting, tappestuss og 2 stk muffer for følere. 8200904
EcoTerm 200 C18 EcoTerm 200 C18 er en akkumulatortank på 200 liter, og er utrustet med coil, 4 stk. 1" tilkoblingsstusser, avlufting, avtapping og 2 stk. følerlommer. 8200908
EcoTerm 200 CE 12/14 EcoTerm CE har spiral i senter⁄front, og 14 kW elektrisk element over nedre føler, 45 grader høyre. 8200907
EcoTerm 200 E14 EcoTerm E er lik versjon A, men med en 14 kW el–kolbe plassert 45 grader til høyre. 8200906
EcoTerm 200 E21 EcoTerm 200 er en 200 liters akkumulatortank med en 21 kW elektrisk kolbe. Akkumulatortanken har avlufting, fire stk. 1" tilkoblingsstusser, avtapping og følerlommer. 8200926
EcoTerm 200 E7 EcoTerm E er lik versjon A, men med en 7 kW el–kolbe plassert 45 grader til høyre. 8200905
EcoTerm 300 A EcoTerm 300 A er en enkel 300–liters akkumulatortank med med 4 stk 1” stusser, lufting, tappestuss og 2 stk muffer for følere. 8200909
EcoTerm 300 C18 EcoTerm C er utstyr med spiral på midten(senter⁄front). 8200914
EcoTerm 300 CE 18/14 EcoTerm CE har spiral i senter⁄front, og 14 kW elektrisk element over nedre føler, 45 grader høyre. 8200913
EcoTerm 300 E 14 EcoTerm E er lik versjon A, men med en 14 kW el–kolbe plassert 45 grader til høyre. 8200912
EcoTerm 300 E28 EcoTerm E er lik versjon A, men med en 28 kW el–kolbe plassert 45 grader høyre. 8200927
EcoTerm 300 E7 EcoTerm E er lik versjon A, men med en 7 kW el–kolbe plassert 45 grader høyre. 8200911
EcoTerm CEC 300 18/6/12 EcoTerm CEC er en akkumulatortnak beregnet for utvinning av solvarme og annen fornybar energi. Akkumulatortanken har to coiler, en el–kolbe på 6 kW. 8200928
EcoTerm CECE 400 18/6/12/6 EcoTerm CECE kommer med to coiler og to el–kolber på 6 kW, og har to stk skillevegger innvendig som sørger for perfekt sjikting. Dette deler tanken inn i tre temperaturområder, hvor nedre del tilkobles solfanger, og midtre del kan tilkobles varmepumpe. Øvre del er avsatt for eventuelle høytemperererte energikilder som pelletskjele eller gasskjele. Nå solinnstrålingen er god er det sannsynlig at hele tanken varmes opp til et høytemperert nivå. Varmepumpen vil dermed ikke starte, og en eventuell høytemperert energikilde kobles ut. 8200924
Tilbehør
Inga tillbehör hittades
CTC besparingskalkyle - Se hur mycket du sparar med en CTC värmepump Sök en CTC återförsäljare