CTC FerroModul


Et effektiv og lettinstallert varmtvannsystem for tappevann til større bygg.
CTC FerroModul

Informasjon

CTC FerroModul er storberedere/moduler som brukes i bygg med stort forbruk av varmtvann.Modulsystemet er svært fleksibelt og kan skreddersys det enkelt anlegg. Modulene installeres etter ulike systembeskrivelser. System D blir benyttet der vannbåren energi fra fyrkjeler samt lavtemperert energi fra varmepumper, kjølemaskiner o.l. skal benyttes til varmtvannsproduksjon. Ved benyttelse av dette systemet kan et hvilket som helst behov for varmtvann tilfredsstilles.Hvis kjeleanlegget tilsluttet FerroModul–systemet stoppes om sommeren, kan anleggets effekt–moduler dekke varmtvannsforsyningen alene. CTC Ferrofil har en stor teknisk avdeling som prosjekterer ulike varme– og varmtvannsanlegg hver eneste dag. Har du et varmeprosjekt på gang, hjelper vi deg mer enn gjerne med å dimensjonere varmtvannsbehov og presentere systemløsninger.

Fordeler

  • CTC FerroModul er vårt mest solgte modulsystem. Det gir høy grad av fleksibilitet for uttak fra ulike energikilder.
  • CTCs modulsystemer/storberedersystemer installeres i tre ulike system, T, TS og D, noe som sørger for at det er spesialtilpasset byggets behov.
  • Systemene er lette å installere, har stort tappekapasitet og er svært fleksible og kan kobles i et uttal varianter. CTCs supportavdeling bistår med kalkulering og dimensjonering av alle typer modulanlegg til større bygg.
Modeller
Modell Info Nrf.nr.
T 300 E14 300–liters effektmodul med 4 stk. 3,5 kW element. 8021026
T 300 E28 300–liters effekttank med 6 stk.4,7 kW elementer. 8020929
T 300 E7 Effektmodul med to el–kolber på 3,5 kW. 8021023
T 300 EK 14/14 Effektmodulen er utrustet med 4 stk. 3,5 kW elementer som er ferdig internt koblet i et styreskap og en coil for kjelevann med avgitt effekt på 14 kW. 8021046
T 300 EK 7/14 8021056
T 300 EK 7/7 Effektmodul med 2 stk. 3,5 kW elementer som er ferdig internt koblet i et styreskap og en coil for kjelevann med avgitt effekt på 7 kW. 8021043
T 300 IS 5/4″ FerroModul isvannstank 8160103
T 300 IS DN 65 CTC FerroModul isvannstank 8160105
T 300 IS DN 80 CTC FerroModul isvannstank 8160106
T 300 K14 Effektmodulen er utrustet med en coil for kjelevann med avgitt effekt på 14 kW. 8021066
T 300 K30 Effektmodulen er utrustet med en coil for kjelevann med avgitt effekt på 30 kW. 8021069
T 300 K50 Effektmodulen er utrustet med en coil for kjelevann med avgitt effekt på 50 kW. 8021073
T 300 K7 Effektmodulen er utrustet med en coil for kjelevann med avgitt effekt på 7 kW. 8021063
T 300 L 300–liters lagertank. 8021003
T 400 E14 Effekttank utrustet med 4 stk. 3,5 kW elementer som er ferdig internt koblet i et styreskap. 8021126
T 400 E28 400–liters effektmodul, som er utrustet med 6 stk. 4,7 kW elementer som er ferdig internt koblet i et styreskap. 8021129
T 400 E7 400–liters effekttank med 2 stk. 3,5 kW elementer ferdig internt koblet i et styreskap. 8021123
T 400 EK 14/14 400–liters effektmodul, utrustet med 4 stk. 3,5 kW elementer som er ferdig internt koblet i et styreskap og en coil for kjelevann med avgitt effekt på 14 kW. 8021146
T 400 EK 7/14 8021156
T 400 EK 7/7 400–liters effektmodulen, utrustet med 2 stk. 3,5 kW elementer som er ferdig internt koblet i et styreskap og en coil for kjelevann med avgitt effekt på 7 kW. 8021143
T 400 IS DN 65 CTC FerroModul isvannstank 8160125
T 400 IS DN 80 CTC FerroModul isvannstank 8160128
T 400 K14 400–liters effektmodul, utrustet med en coil for kjelevann med avgitt effekt på 14 kW. 8021166
T 400 K30 400–liters effekttank med en coil for kjelevann med avgitt effekt på 30 kW. 8021169
T 400 K50 400–liters effekttank med en coil for kjelevann med avgitt effekt på 30 kW. 8021173
T 400 K7 400–liters effektmodul; utrustet med en coil for kjelevann med avgitt effekt på 7 kW. 8021163
T400 L T400 L er en 400 liters enkel akkumulatortank. 8021103
CTC besparingskalkyle - Se hur mycket du sparar med en CTC värmepump Sök en CTC återförsäljare