CTC Kombi 300 VP


Det ytre magasinet er på 80 ltr. og er bestykket med 4 elementer hver på 3,5 kW.

Informasjon

Kjeledelen

Det ytre magasinet er på 80 ltr. og er bestykket med 4 elementer hver på 3,5 kW. Magasinet har dobbelt sett tur⁄retur for tilslutning av annen vannbåren energikilde, som olj–gass eller vedkjele, samt varmepumpe. Magasinet er utført i titanlegert molybdenstål, som tilsier at kjeledelen er fullstendig fri for slagstoffer etter sveising, som normalt tetter eventuelle siler og lignende i anlegget. Bunnpartiet i beredered ligger ned i yttermagasinet, som gir en god overførsel av energi til forbruksvannet.
Avhengig av behov, kan effekten settes til 3,5 kW – 7,0 kW – 10,5 kW eller 14,0 kW via koblingsboksen.

Berederdelen

Forbruksmagasinet er har et eget element. Berederen har frontmontasje av varmtvann og kaldtvann, og kommer med blandeventil og stengeventil. Kombinert sikkerhetsventil og tappekran følger med.Ved bruk av lavtemperet vann i yttermagasinet, vil berederens element heve temperaturen til 75°C for legionellasikring.

Effekt: Kjeledel 14 kW
Effekt: Bereder 3 kW

Volum: Ytre magasin 80 liter
Volum: Berederdel 194 liter

Vekt: 95 kg

Fordeler

CTC besparingskalkyle - Se hur mycket du sparar med en CTC värmepump Sök en CTC återförsäljare