CTC Kombi


Akkumulator og effekttanker for sentralfyr og fjernvarmeanlegg
CTC Kombi

Informasjon

CTC Kombi leveres for forbruksvann alene eller i kombinasjon varmtvann og vannbåren gulv⁄radiatorvarme. I tillegg finnes det en kombibereder som er kombinert elektrokjele og varmtvannsbereder, og som passer utmerket som spisslast i et solvarmesystem. Berederne behøver høytemperert energi fra sentralfyrkjeler eller fjernvarmeanlegg.

Fordeler

CTC besparingskalkyle - Se hur mycket du sparar med en CTC värmepump Sök en CTC återförsäljare