CTC Optimajor


Optimajor GLP er en overtrykksfyrt olje– ⁄ gasskjele som gir optimalt varmeutbytte og lavt strålingstap.
CTC Optimajor

Informasjon

Kjelene består av seksjoner i hypoeutektisk støpjern og er manuellt støpte, noe som garanterer for en jevn godstykkelse over hele elementet.

Kjelekroppen i Optimajor GLP er designet for lavtemperaturdrift eller drift med glidende temperatur uten at det er noe risiko for korrosjon på de varmeoverførende flatene og ingen lavtemperatur begrensning.

Kjelens instrumentpanel er utrustet med drifttermostat og kjeletermometer, og forberedt for BUS styring med klimaregulatoren E9.631.

Optimajor GLP leveres som fabrikkmontert kjelekropp med isolasjon, mantling og instrumentpanel separat forpakket. Ved konstruksjon av kjelen, er det lagt stor vekt på at den skal være enkel å betjene og ha service på.

Fordeler

CTC besparingskalkyle - Se hur mycket du sparar med en CTC värmepump Sök en CTC återförsäljare