CTC vakuumsolfangere


CTC vakuumsolfangere

Informasjon

Solvarme har tidligere vært for dyrt og vanskelig. Det er det ikke lenger.

Fordeler

  • Du kan velge mellom to typer solfangere; vakuum og flate (plane) solfangere.
  • Effekten på solfangeren er mellom 395 og 496 kWh/m2 per år.
  • Solfangerne reduserer varmepumpens driftstid, og effekt og livslengde øker. Du får et kostnadsfritt energitilskudd av av den mest miljøvennlige energien som finnes.
  • Med CTC bergvarmepumpe lader solfangerne borehullet på sommeren. Solvarme er helt perfekt for oppvarming av svømmebasseng.
Modeller
Modell Info Nrf.nr.
CTC Solarpakke 1 Denne pakken er ideell for hustander som ønsker at sola skal varme opp varmtvannet til husholdningen. Med ekstra tilskudd av solenergi blir berederen driftet med den reneste form for energi som finnes, og strømkosnadene reduseres. 8359111
CTC Solarpakke 2 Pakken er beregnet på hustander som allerede har en eksisterende fyrkjele, som olje–,gass, ved og elkjele. Med pakke 3 er det enkelt å koble til solenergi, for å benytte en bedre form for energi når solen varmer nok til å ta over. 8359112
CTC Solarpakke 3 Produktpakken passer for leiligheter og mindre boliger. Solenergien kobles til en varmtvannsbereder med coil, og gir med dette et verdifullt og miljøvennlig tilskudd til oppvarmingen av varmt forbruksvann og varmeanlegget i boligen. Pakke 3 er en prisgunstig og enkel solvarmeinstallasjon, og en enkel måte å få installert solvarme i sitt hus. 8359113
CTC Solarpakke 4 Denne produktpakken er velegnet til å kombinere ulike fornybare energikilder til oppvarming av varmtvann og varme. Med en akkumulatortank kan systemet kobles til solfanger, fyrkjeler (pellets, ved, elkjele) og til det vannbårne varmeanlegget. En varmtvannsbereder tar seg at det varme forbruksvannet. Dette systemet passer best for litt større boliger. 8359114
CTC Solarpakke 5 Denne pakken ligner på pakke 1, men er beregnet for større boliger, eller en husholdning bestående av flere enn fire personer. I pakken benyttes en akkumulatortank for lagring og videreføring av solvarmen til varmeanlegget. Akkumulatortanken har et ekstra elektrisk element i toppen for raskt å varme opp vann til tappenvannsveksleren. På denne måten får man hurtig tilgang til varmt forbruksvann, selv når solvarmen er varierende. 8359115
CTC Solarpakke 6 Pakke seks er en gunstig pakke for oppvarming av svømmebasseng, både innendørs og utendørs. Med solenergi kan man i sommerhalvåret erstatte mye av elkraften som brukes i oppvarmingen til bassenget. 8359116
CTC besparingskalkyle - Se hur mycket du sparar med en CTC värmepump Sök en CTC återförsäljare