Pelletskjeler

Det beste med en pelletskjele fra CTC er at du fyrer med et fornybart brensel. Pelletskjeler bidrar ikke til å øke drivhuseffekten. En ny, komplett pelletskjele fra CTC har en virkningsgrad på over 90%. Det vil si at nesten all energi som brukes i prosessen i våre pelletskjeler gjenvinnes til varmeenergi i ditt hjem.

Pelletskjele som et tillegg til din oljekjele.

Pelletskjele som et tillegg til din oljekjele.

I Norge er det fremdeles mange boliger som varmes opp med olje. En del velger å skifte ut hele oljekjelen. Andre installerer en biooljebrenner, eller en pelletsbrenner på sin eksisterende kjele. Det er et steg i riktig retning, men tenk på at virkningsgraden kan bli så lav som 50-60%.

Hva du en foretrekker så kan en CTC-installatør hjelpe deg frem til en løsning som passer ditt hus. Uansett om du velger en pelletskjele som dekker hele ditt behov, eller om kjelen er et tillegg til eksisterende anlegg så har vi mulighet til å løse dette.