Solenergi

Solenergi er attraktiv for boligeiere, og det gjelder også i Norge. I løpet av et år tar ditt hustak imot fem ganger mer solenergi enn hva huset bruker. Nå kan du kombinere solvarme med flere av CTCs varmekjeler. Dette er enklere enn noensinne å installere solfangere og solcellepaneler.

CTC Vakuumsolfanger er vår mest effektive solfanger som er enkel å koble på.

CTC Vakuumsolfanger er vår mest effektive solfanger som er enkel å koble på.

Installerer du en varmepumpe fra CTC er Energyflex inkludert. Dette gir deg mulighet til å enkelt koblet til solvarme på ditt varmeanlegg. Selv i Norge er solvarme effektivt. I løpet av et år tar hustaket ditt imot fem ganger mer solenergi enn det huset bruker. Med bare fem kvadratmeter solfanger kan du som huseier produsere nok energi til å dekke halvparten av ditt varmtvannsbehov.

Helhetsløsninger for solenergi som fungerer.

Du kan koble til solfangere direkte på våre varmepumper, uten ekstra akkumuleringstank. Hvis du velger systemtanken CTC EcoZenithi550 PRO er styresystem for solvarme innebygget i tanken. Vår erfaring og våre forhandlere gir deg helhetsløsninger som fungerer!