Dimensjonering av varmtvann for større anlegg

CTC har lang erfaring med varmtvannsanlegg. Vi har levert anlegg i over 30(?) år til hoteller, svømmehaller, idrettshaller, boligblokker og andre anlegg med stort behov for varmtvann. Våre storberedere er produsert i Norge, og er av høy kvalitet.

Et unikt storberedersystem

CTC har gjennom årene utviklet et unikt storberederkonsept. Vi vil gi kunden hurtig oppvarming av varmtvann og en enkel, driftsikker installasjon.

Storberederen CTC FerroModul er hjertet i våre storberedersystemer. En FerroModul har innvendig seriekobling og kjennetegnes av fleksibilitet, hurtig oppvarming og god pris.

Hva er fordelene ved FerroModul?

  • Høye og slanke beredere. Det gir mer effekt da varmen stiger raskt opp. Mindre volum gir også mindre varmetap og er mer miljøvennlig enn store tanker.
  • Går igjennom vanlige dører. Stort volum kjennetegnes ofte av stor diameter. CTCs storberedere har en diameter på kun 59cm, og den går derfor enkelt gjennom vanlige dører.
  • Seriekobling inne i tanken. Det betyr at vi er sikret en gitt temperatur til enhver tid. Ved tapping flyttes vannet umiddelbart til neste tank.
  • Lite volum og høy effekt gir rask oppvarming.
  • Legionellasikkert. Seriekoblingen gjør at siste tank er alltid over 70C. Vannet varmes raskt opp og transporteres gjennom anlegget.
  • Enkel utskifting. Levetiden til et storberederanlegg er langt, og innimellom er det ønskelig å skifte en tank i stedet for hele systemet. Mange storberederanlegg er installert slik at du må nedmontere hele anlegget for å komme til en enkelt tank. Dette er svært enkelt på CTC FerroModul. Du tapper ned anlegget, tar vekk meierikuplingene og tar ut den ene tanken som skal byttes, og setter inn en ny. Enklere blir det ikke!
  • Unik tilkobling. Våre storberedere har stusser for tilkobling på eksakt samme sted, uansett om det er en 400 liter eller en 300 liter. Det gjør det lett å installere. Den unike meierikuplingen kobles sammen to tanker i løpet av sekunder.
  • CTC FerroModul leverer mer over en tre timers periode enn tilsvarende systemer med større volum.
  • Færre produkter installert gir et bedre miljøregnskap.
  • Seriekoblede tanker med mindre volim gir raskere oppvarmingstid. Du bruker hele tiden vann fra siste tank i serien, som alltid er varm. Resten akkumuleres raskt opp fra de øvrige tankene. Andre systemer akkumulerer hele vannvolumet samtidig – hele tiden. Dette tar tid!

Hvorfor FerroModul?

Denne smarte løsningen gjør at vi som oftest klarer oss med færre liter i anlegget enn andre varmtvannsystemer. Våre installasjoner har færre enheter og produserer mer enn nok varmtvann. Dette gjør anlegget mer miljøvennlig da du klarer det med færre produkter, som gjør samme nytten og det blir i tillegg en hyggeligere pris.

Teknisk support

Vi dimensjonerer varmtvannsanlegg hver dag, og har en teknisk avdeling med stor kompetanse på varmtvannsanlegg. Siden vi også er produsent av varmeprodukter som varmepumper, fyrkjeler og distributør av solfangere har vi en unik mulighet til å se hele varmtvann- og varmesystemet under ett og finne optimale løsninger.

Kontakt oss for dimensjonering, systemskisser eller med dine tekniske spørsmål.

Varmtvann i kombinasjon med varmesystemer

Som leverandør av både varmtvann – og varmesystemer så har CTC et godt overblikk over det totale energibehovet til varme og varmtvann i et bygg. CTC produserer blant annet varmepumpe og fyrkjeler, og vi er også leverandører av solfangere. Med vår kompetanse om varmeanlegg kan vi enkelt gå inn i store anlegg og se hvordan man optimalt kan installere et varme- og varmtvannsanlegg som samarbeider, og dermed få en større utnyttelsesgrad av anlegget.

CTC utviklet på 80-tallet systemskisser for varme- og varmtvannsproduksjon, system D. Dette består av CTC FerroModul som via en varmeveksler får tilskudd fra andre energikilder som for eksempel varmepumper, solvarme eller fyrkjeler. Dette er vårt mest solgte system.

Vi vil i hvert enkelt prosjekt gå inn og dimensjonere størrelsen på anlegget, og sette opp systemskisser som passer inn i prosjektets varmtvann- og varmebehov.

Referanser

Råholt Bad
Sørlandsbadet
Badelandet Dyreparken Kristiansand
Myhrerenga borettslag
Skjønnhaug borettslag i Oslo
Hadeland Videregående Skole
Olavsgård Hotell
Oset Høyfjellshotell
Gransbakken Borettslag i Oslo (2015)

CTC besparingskalkyle - Se hur mycket du sparar med en CTC värmepump Sök en CTC återförsäljare