Varmepumpeberegning - Underlag for kalkyle og dimensjonering av CTC varmepumpe

Underlag for kalkyle og dimensjonering av CTC varmepumpe

Vi dimensjonerer og gir deg et forslag på en varmepumpe og en energiberegning ut ifra opplysninger i ditt underlag. Husk å angi om det i fremtiden er noen planer om at varmepumpen skal klare et høyere energiforbruk i form av utvidelse av boligen, høyere innetemperaturer osv. i feltet «øvrige opplysninger»

Alle felt merket med * må fylles ut.

Trinn 1 av 8

12%
  • 1 - Kundeopplysninger