60.000 oljefyrer skal ut – hva gjør du med din?

60.000 oljefyrer skal ut – hva gjør du med din?

2016-08-26

Over 60.000 boliger varmes opp av fossil olje. Fra 2020 skal det bli forbudt å bruke fossil fyringsolje til oppvarming, og mer miljøvennlige alternativer skal inn. Står det en god, gammel oljekjel i kjelleren din? Da er det på tide å vurdere hva du skal varme opp boligen med i fremtiden. 

Over 60.000 boliger varmes opp av fossil olje. Fra 2020 skal det bli forbudt å bruke fossil fyringsolje til oppvarming, og mer miljøvennlige alternativer skal inn. Står det en god, gammel oljekjel i kjelleren din? Da er det på tide å vurdere hva du skal varme opp boligen med i fremtiden. 

Vurder tilstanden på din oljekjel

Først og fremst må du vurdere tilstanden til din eksisterende oljekjel. Majoriteten av oljekjelene er svært gamle, og har sett sine beste dager. Disse har både lav fyringseffektivitet og høye utslipp. Har du en gammel kjel bør du vurdere å fjerne både kjelen og oljetanken i hagen, og installere en mer økonomisk og miljøvennlig oppvarmingsløsning. Hva så med oljetanken i hagen? Det ligger mange miljøsyndere nedgravd i hagene rundt omkring, og de skal i de fleste tilfeller renses og fjernes av profesjonelle. 


Få en gratis – helt uforpliktende – befaring nå!


Sjekk hvilke alternativer du har

Det er mange oppvarmingsmetoder å velge mellom. Finn den oppvarmingsmetoden som passer best for deg og ditt hus. Rådfør deg gjerne med din rørlegger eller fyringstekniker, som er kjent med det vannbårne anlegget ditt. Siden du har vannbåren varme er du heldig og har stor fleksibilitet når det gjelder fyringskilde.

Her er noen av alternativene for oppvarming du kan benytte deg av når du bytter ut oljekjelen:

Har du egen skog, eller tilgang på rimelig ved, er en vedkjel ofte et godt alternativ.

Er kjelen av nyere dato er den gjerne både effektiv og med lave utslipp. Da kan du vurdere bioolje. Pellets er også en mulighet, men har liten utbredelse i Norge.

Mulighetene er mange og siden distribusjonssystemet allerede er klart i form av radiatorer eller gulvvarme, er det en enkel jobb for en installatør å oppgradere til en moderne og fremtidsrettet oppvarmingskilde.

{{cta('e14b42de-7573-444d-aa79-a754cae2a64d')}}

Innhent tilbud fra flere installatører

De ulike alternativene har ulik kostnad. I tillegg kommer arbeidskostnaden til installatøren. Ta deg derfor tid til å sjekke priser hos et par ulike leverandører. Det er også viktig å velge en installatør med erfaring med varmeinstallasjoner. Installasjonen går raskere når installatører som installerer vet hva som er viktig ved en oppgradering fra olje til fornybar energi.

{{cta('dbe409fb-e5e4-4e45-bc24-027e2d15a709')}}