Bygge hus - Hvilke rom skal jeg varme opp?

Bygge hus - Hvilke rom skal jeg varme opp?

2016-07-12

Plantegningen er laget, romfordelingen er klar og du står foran bygging av ny bolig. Kanskje har du gjort det før, eller kanskje er det første gangen. Uansett er det mange avgjørelser som skal tas den nærmeste tiden. En av disse avgjørelsene er hvilke rom som skal varmes opp og hvilke som skal ha naturlig oppvarming fra rommene rundt. 

Plantegningen er laget, romfordelingen er klar og du står foran bygging av ny bolig. Kanskje har du gjort det før, eller kanskje er det første gangen. Uansett er det mange avgjørelser som skal tas den nærmeste tiden. En av disse avgjørelsene er hvilke rom som skal varmes opp og hvilke som skal ha naturlig oppvarming fra rommene rundt. 

Vi mennesker er forskjellige. Vi liker ulik innetemperatur, ulik temperatur på soverom og bruker boligene våre på ulik måte. Det er dette som gjør det utfordrende når det gjelder råd angående romplanlegging og opppvarming. Det som passer for en familie passer kanskje ikke for deg? Ta deg tid til å se på behovene til deg og din familie slik at du får et hus som passer ditt bruksmønster både i dag og i fremtiden. 

Gulvvarme gir jevn temperatur året rundt

Er du på vei til å bygge nytt hus må dette bygges etter gjeldende byggeforskrifter. Det vil si at huset er svært godt isolert og trenger lite energi for å varmes opp. Hvor mye energi det trenger avhenger også av hvor varmt du ønsker å ha det inne, og hvor mange rom du vil ha varmet opp til enhver tid. Det mest vanlige er å varme opp bad og oppholdsrom som kjøkken og stue. Kjellere er gjerne kalde og fuktige og har godt av gulvvarme på jevn lunk. Det samme gjelder flislagte ganger og bad hvor det er godt med litt varme i gulvene i store deler av året. Gulvvarme gir jevn og god temperatur hele året og er lett å regulere. Du får gulvvarme som vannbåren varme eller som elektriske varmekabler, avhengig av om du skal varme opp huset med vannbåren varme eller strøm. 

Oppvarming i øvrige rom

Når det gjelder resten av huset er det bruksmønsteret som avgjør om du trenger oppvarming. Liker du kalde soverom vil det være lite hensiktsmessig å legge oppvarming til dette rommet, men har du små barn som leker mye på rommet kan det være fornuftig med hurtigregulerende varme. For vannbåren varme er dette viftekonvektorer eller radiatorer, for elektrisk oppvarming er det panelovn. Er soverommene i øvre etasje vil de også få spillvarme fra etasjen under, og i mange tilfeller er dette mer en nok for å holde en tilfredsstillende temperatur på soverommet.

Andre rom som trenger oppvarming er eksempelvis:

  • Kontor
  • Hobbyrom
  • Verksted
  • Vinterhage
  • Vaskerom
  • Svømmebasseng
  • Jacuzzi

Jobber du mye hjemmefra er det viktig med et godt oppvarmet og godt ventilert kontor. Skal du bruke en vinterhage gjennom hele vinteren trengs også mye energi til oppvarming, og et svømmebasseng trenger mye energi hele året. I disse tilfellene vil boligen har et stort oppvarmingsbehov og det vil være lønnsomt å se på oppvarmingsløsninger med vannbåren varme og varmepumper for redusere utgiftene til oppvarming i et lenger perspektiv. En bergvarmepumpe eller en luft-vann varmepumpe kan for eksempel også bidra til å varme opp tappevann i boligen i tillegg til romoppvarmingen.

{{cta('8f54613c-ea6e-4917-bcaa-8fbf7c69650b')}}