Hva er en inverterstyrt varmepumpe?

Hva er en inverterstyrt varmepumpe?

2017-01-27

Varmepumper henter varme som allerede finnes i omgivelsene, og bruker elektrisitet, som er en høyverdig energi til å lage lavverdig energi til for eksempel oppvarming.

Varmepumpe har tradisjonelt fått navn etter hvor de henter varmen fra, som luft til luft, luft til vann og bergvarme. En invertervarmepumpe derimot, har en annen historie.

Varmepumper henter varme som allerede finnes i omgivelsene, og bruker elektrisitet, som er en høyverdig energi til å lage lavverdig energi til for eksempel oppvarming.

Varmepumpe har tradisjonelt fått navn etter hvor de henter varmen fra, som luft til luft, luft til vann og bergvarme. En invertervarmepumpe derimot, har en annen historie.

Hva menes med en invertervarmepumpe?

Invertervarmepumper har fått navn etter teknologien den benytter. En invertervarmepumpe har nemlig en inverterstyrt kompressor. Kompressoren er en av varmepumpens viktigste komponenter, og transporterer gassen i pumpen fra et lavt til et høyt trykk, noe som er avgjørende for varmepumpens effekt. Ved hjelp av kompressoren kan vi ta ut mer energi en vi tilfører. Når kompressoren er inverterstyrt vil det si at hastigheten kontrolleres slik at den til enhver til kun går så mye som det er behov for. På mildværsdager vil det si at varmepumpen kun trenger eksempelvis 7 kW for å dekke husets behov for varme- og varmtvann.

På kalde vinterdager trenger boligen maksimalt av hva varmepumpen kan klare, og kompressoren justerer seg tilsvarende. På denne måten modulerer varmepumpen seg opp og ned, alt etter hva boligen behøver. Denne trinnløse reguleringen gir invertervarmepumper en svært god SCOP (sesongbasert COP), og kompressoren utsettes for mindre slitasje enn vanlige on/off maskiner. Energiforbruket til pumpen er lavt og du får en jevn og god varme. Gode invertermaskiner får beste energimerking.


{{cta('28bce339-b52e-43c6-830f-7b8f91e0eb62')}}


Lønner det seg å investere i en invertervarmepumpe kontra en on-off maskin?

Gjennom året har invertermaskiner en høyere COP (årsvarmefaktor) enn on-off maskiner. Dette betyr at den er mer effektiv totalt sett. Kompressoren er en slitedel i enhver varmepumpe, og inverterteknologien er mer skånsom mot kompressoren siden den unngår mange start og stopp. Utetemperatur, størrelse på bolig og pris på varmepumpen er faktorer som har betydning for om det er økonomisk gunstig å kjøpe en invertermaskin. Mange steder i Norge har milde vintre hvor varmepumpen kan driftes på en gunstig temperatur, og hvor kuldeperiodene sjelden er langvarige og riktig kalde. 

Tre eksempler

1. Bolig i Bergen

La oss si at du har en bolig i Bergen på 200m2 bygget på 90-tallet, med vannbåren varme. Du får beregnet størrelsen på varmepumpen basert på en del parametre om ditt hus, og finner ut at du trenger en 8 kW varmepumpe for å dekke varme og varmtvann gjennom hele året. Pumpen gir dermed 8 kW inn på ditt varmesystem, uansett hva boligen egentlig trenger. Er det 0 grader ute vil du kanskje ha behov for 6 kW. En inverterpumpe vil i disse tilfellende justere seg ned til 6 kW og levere dette. Blir det kaldere, eller du bruker mer varmtvann, vil varmepumpen justere seg opp igjen. Her vil en inverterpumpe fungerer på sitt beste, siden utetemperaturen er lav gjennom hele året. 

2. Den samme boligen, men i Alta

Du har en bolig på 200 m2 i Alta, bygget på 90-tallet og med vannbåren varme. Energibehovet er høyere for boligen, fordi utetemperaturen er kaldere og kuldeperiodene er lengre. Beregningen viser at du trenger en 10 kW varmepumpe for å dekke ditt behov. Varmepumpen har i dette tilfellet som oftest behov for alle de 10 kW som en on-off maskin leverer, og en on-off maskin vil være å foretrekke siden en inverter skal gå minst mulig på maks. Det vil i tillegg være et prisspørsmål som avgjør hva som er mest lønnsomt.

3. Liten bolig i Tønsberg

Du har en liten bolig på 120m2 i Tønsberg og trenger 6 kW effekt på varmepumpen. I disse tilfellene er det som oftest mer prisgunstig å velge en on-off maskin på 6 kW, enn en inverter som opererer i større områder og som har en litt høyere prislapp.

{{cta('01b75182-6ce1-4b88-a1cc-6893de32c0d0')}}