Hva koster det å ignorere forbudet mot oljetank?

Hva koster det å ignorere forbudet mot oljetank?

2018-09-06

Du må nok se langt etter forsikringspenger dersom oljetanken springer lekk.

Du må nok se langt etter forsikringspenger dersom oljetanken springer lekk.

Nå skal oljetankene bort – og godt er det. Fyringsolje kan gjøre store skader, særlig dersom grunnen under huset ditt består av sand og stein fremfor leirjord. Litt rust er alt som skal til før oljen lekker ut. Plutselig er grunnen under huset ditt marmorert med parafinolje – olje som regnes som spesialavfall du er pliktig å fjerne. Det sier seg selv at det krever omfattende inngrep. Vi snakker lastebillass med hage som må fjernes, gjerne også direkte under grunnmuren din.

Dette koster fort et par hundre tusen, men kan også bli betydelig dyrere. Det verste eksempelet vi har sett i Norge så langt var en stakkar som måtte betale hele 15 millioner kroner. Du kan med andre ord havne i dyp gjeld hvis du er virkelig uheldig. Og ikke tro at lekke oljetanker er et sjeldent tilfelle; vi ser et tresifret antall skader hvert år.

Gamle oljetanker dekkes ikke

Kanskje tenker du at forsikringen din vil dekke noe slikt, og det er jo ikke så rart, men slik er det faktisk ytterst sjelden. En rusten oljetank er et resultat av slit over tid, og faller dermed neppe under forsikringsselskapets ansvar. Oljetanken din stammer høyst sannsynlig fra 70-tallet eller lenger siden, og jo eldre den er, jo mindre utbetaling får du. Kanskje er det snakk om så lite som 10 prosent.

60.000 oljefyrer skal ut – hva gjør du med din?

Dekker ikke skade på tomt og hage

Det er også viktig å nevne at de fleste forsikringer kun dekker skade på bolig. De aller fleste forsikringer dekker ikke hage og tomt, og det er disse som er de store taperne ved en lekk oljetank. Sitter du igjen med et krater i hagen, er det du som må betale både for krateret og gjenoppbyggingen.

Er tanken din ny, er du altså fortsatt i faresonen. En glassfibertank er tryggere enn en gammel variant av stål, men skal du for eksempel grave i hagen senere, kan ulykken være ute. Selv under fjerning av tanken kan det oppstå problemer, ofte fordi man tror den er tom når det fremdeles er en slant igjen i bunnen. Vi anbefaler å være føre var her, for det hender faktisk at graverne har vridd seg unna, og latt tankens eier sitte igjen med hele ansvaret.

Det er altså ikke så mange utveier annet enn å ta regjeringens forbud på alvor, og utnytte de 20 000 du får i støtte ut 2018 for å fjerne tanken uten å betale noe særlig selv. Det sparer deg for langt større utgifter i fremtiden.

{{cta('dbe409fb-e5e4-4e45-bc24-027e2d15a709')}}