Hvor mye kan jeg få i støtte til varmepumpe?

Hvor mye kan jeg få i støtte til varmepumpe?

2017-05-05

En varmepumpe er en investering som øker komforten i boligen, gjør den mer miljøvennlig og gjør at den driftes mer økonomisk. Det er derfor mulig å få støtte fra ENOVA ved installasjon av varmepumpe for vannbåren varme.

En varmepumpe er en investering som øker komforten i boligen, gjør den mer miljøvennlig og gjør at den driftes mer økonomisk. Det er derfor mulig å få støtte fra ENOVA ved installasjon av varmepumpe for vannbåren varme.

Nye støtteordninger trådde i kraft januar 2015, og gir nå enda bedre økonomisk støtte for gode energitiltak i boligen din. Enovatilskuddet dekker deler av kostnadene dine som reduserer energibruk og øker komforten.

Hva må jeg huske på når jeg søker støtte?

Den nye ordningen fra Enova gjør det mye enklere å søke støtte. Støtteordningen er nå etterskuddsbasert, det vil si at installasjonen skal være ferdig utført når det søkes om støtte. Selve registreringen gjøres enkelt på web. Dette gjør veien til en bedre bolig enklere for deg.


Klikk her for å booke en gratis, uforpliktende befaring  • Les om de ulike støtteordningene på enova.no, og se hva du har krav på
  • Gjennomfør energitiltaket
  • Ta vare på kvitteringene
  • Registrer ditt tiltak hos enova.no/enovatilskuddet
  • Vær oppmerksom på at siste faktura kan ikke være eldre enn fire måneder og må være datert i 2015

Hvilke installasjoner støttes?

Den nye ordningen gir tilskudd til en rekke tiltak, som blant annet luft-vann varmepumpe, væske-vann varmepumpe, fjerning av oljekjel og tank, solfanger, biokjel og bioovn med vannkappe.

Du kan også få støtte til omlegging til vannbåren varme i form av gulvvarme og radiatorer. Et vannbårent varmesystem transporterer det varme vannet fra varmekilden rundt i rommene som skal varmes opp og gir en behagelig og jevn varme som øker komforten.

Tilskuddet gis som en trappetrinnsmodell, slik at du får støtte for hvert enkelt tiltak du gjør opp til et visst nivå. Du kan for eksempel kombinere varmepumpe med solfangere og få økonomisk tilskudd til begge deler.

{{cta('af9b3509-9d43-4d56-9d19-47870a22583d')}}

Hvor mye kan jeg få i støtte?

Støttebeløpene varierer fra tiltak til tiltak.

For luft-vann varmepumper får du 10 000,- i støtte. Du kan få ytterligere 10 000,- hvis varmepumpen har energimåler for strøm og varme, noe som gir et maksimalt beløp på kr 20 000,-.

Væske-vann varmepumper gir 20 000,- i støtte, og også her kan du få 10 000,- ekstra hvis varmepumpen har energimåler for strøm og varme. Totalt støttebeløp for væske-vann varmepumper blir da 30 000,-.

Har du et hus med oljekjel og oljetank får du 10 000,- i støtte for å fjerne denne og erstatte den med en fornybar varmekilde til det vannbårne varmeanlegget. Denne støtteordningen kan kombineres med støtteordningen for varmepumper for vannbåren varme.

NB: Nå som forbudet mot mineraloljefyring er vedtatt, kommer Enova til å gradvis minske støtten til fjerning av oljekjel/tank. I 2019 vil beløpet du kan få halveres, og i 2020 forsvinner det helt. Det lønner seg altså å handle raskt.

Installasjon av solfangere gir også rett til økonomisk støtte på 10 000,- og kan også kombineres med andre tiltak. Solfangeranlegget skal være integrert med boligens oppvarmingsløsning for tappevann og eventuelt romoppvarming.

Skal du legge om oppvarmingen i huset ditt til vannbåren varme kan du få tilbake maksimalt 10 000,-. Dette gjelder rehabilitering av eksisterende bolig, og ikke nybygg. Du får tilskudd for omlegging til vannbåren varme når du kombinerer dette med investering i en fornybar varmekilde, og du får ikke tilskudd til vannbåren varme som bruker fossil olje eller elkjel/elkassett som varmekilde.

En fullstendig oversikt av tiltak og støttesatser finner du på enova.no.

{{cta('cca23202-19fe-4ed4-b485-9529553dc362')}}