Hvordan plasserer du utedelen til en luft-til-vann-varmepumpe?

Hvordan plasserer du utedelen til en luft-til-vann-varmepumpe?

2016-03-29

Hva kjennetegner en luft-vann varmepumpe? Jo – en stor mengde luft som trekkes gjennom en vifte og som tar vare på energi som finnes i uteluften og omdanner den til varme. Denne teknologien er unik, og fantastisk sett fra et miljøperspektiv.

Hva kjennetegner en luft-vann varmepumpe? Jo – en stor mengde luft som trekkes gjennom en vifte og som tar vare på energi som finnes i uteluften og omdanner den til varme. Denne teknologien er unik, og fantastisk sett fra et miljøperspektiv.

Samtidig er det viktig å ta hensyn til at teknologien krever at varmepumpen får nok luft til å fungere optimalt. Svært mange undervurderer hvor viktig plasseringen er når de plasserer utedelen til en luft-vann varmepumpe, og vil dermed få et anlegg som får en lavere COP (varmefaktor) enn den kunne hatt med gunstigere forhold.

Kan jeg bygge inn min luft-vann varmepumpe?

Dette er spørsmål som stadig dukker opp. Innebygging er utbredt når det gjelder luft-luft varmepumper, hvor mange har kasset inn utedelen i ulike varianter. Merk deg at en luft-vann varmepumpe ikke kan bygges inn.

Alle former for innbygging vil hindre optimal luftgjennomstrømming. Det som skjer når man bygger en konstruksjon foran en luft-vann varmepumpe, er at innbyggingen kapsler inn varmepumpen. Viften suger luft fra baksiden og blåser den ut i front. På sin retur til naturen møter luften på barrierer som sender luften tilbake til utedelen.

{{cta('af9b3509-9d43-4d56-9d19-47870a22583d')}}

Effekten er at varmefaktoren vil gå ned, du kan få problemer med avvising/kondensering og økt forekomst av alarmer hvis varmepumpen gjenbruker luft. Det er spesielt hindringer i front og på siden av varmepumpen du bør unngå. Ønsker du å få varmepumpen til å integreres i større grad med hus så kan du vurdere et tak over utedelen. Denne kan ta av for snøfall, løv og beskytte utedelen. Husk da på å bygge taket minimum 0,5 m over utedelen slik at luften får nok plass til å passere også over varmepumpen.

{{cta('42f6468c-dbd0-4c60-9bd3-938a20002d45')}}