Kan jeg fjerne oljetank og oljekjel selv?

Kan jeg fjerne oljetank og oljekjel selv?

2017-05-04

Skal du ha en ny og bedre energiløsning, må den gamle fjernes først. Men hva kan du gjøre selv, og hva må du ha hjelp av andre til?

Skal du ha en ny og bedre energiløsning, må den gamle fjernes først. Men hva kan du gjøre selv, og hva må du ha hjelp av andre til?

Det kan fort virke litt vanskelig å få oversikt over hva som må gjøres når en gammel energiløsning skal ut av huset ditt. Du har kanskje aldri tenkt videre på den, og plutselig må tanker graves opp og oljekjeler demonteres. Noe av dette kan gjøres på egenhånd, mens annet er du påbudt å få profesjonelle til å gjøre for deg. Vi skal ta for oss alt som må gjøres, skritt for skritt, og for hvert punkt opplyse om hvem som må eller kan gjøre det.

1. Skaff info om tanken din

Oljekjelen er sannsynligvis plassert i kjellerrom eller lignende, så den er som regel lett tilgjengelig. Tanken som forsyner den med olje er derimot som regel nedgravd, og krever litt mer jobb. Finn ut hva slags tank det er, hvor gammel den er, hvor den ligger, og når den sist ble kontrollert. Siden en gammel rusten tank betyr forurensningsfare, særlig når den skal opp av bakken, er alt dette viktig å kartlegge.

Hvis tanken er på 3200 liter eller mer, og i noen kommuner også mindre, er den nødt til å tømmes og renses og fjernes. Er den mindre, kan det hende at du i din kommune slipper noe av jobben, siden forurensningsrisikoen er lavere. Hør med kommunen før du går i gang. 

2. Meld fra til kommunen

Kommunen skal nemlig kontaktes uansett. Forurensningsforskriftens §1-9 sier at du er pliktig til å rapportere til kommunal instans at du fjerner oljetanken din. Kommunal instans kan bety litt forskjellige etater fra kommune til kommune, men som regel er det snakk om feier, brannvesen, eller vann- og avløpsetaten. Finn ut hvilken som gjelder der du bor.

{{cta('e14b42de-7573-444d-aa79-a754cae2a64d')}}

3. Få hjelp til rensing

Dette er altså første punktet der du er nødt til å få inn noen andre. Siden tømming og rensing av oljetanken medfører en viss fare for både brann og forurensning, må det gjøres av sertifiserte fagfolk. Det betyr at de må ha en avtale med Norsas – Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning. Igjen stiller kommunen til tjeneste, og kan hjelpe deg med å finne noen som kan gjøre jobben for deg. Prisen vil som regel komme på rundt 5–8.000 kr.

4. Fjern tank og kjele

Hvis tanken er vanskelig tilgjengelig kan du høre med kommunen om du kan få la den ligge, mot at den tømmes og renses, fylles med grus, og påfyllingsrøret fjernes. Hvis ikke skal alt ut. Dette kan du derimot gjøre selv med en spade og tilhenger, eller hva du nå måtte velge av utstyr. Hjelp av profesjonelle for å fjerne tanken kan komme på 12.000-13.000 kr, men du får ofte en rabatt om du gjør det sammen med tømming og rensing. Hvis du har planer om å installere en miljøvennlig løsning, kan du få 20.000 kr av Enova for å fjerne oljetanken, i tillegg til beløpet du får for å finansiere den nye løsningen.

Når tanken er oppe av bakken, må du nok en gang kontakte kommunen for å høre hvor farlig avfall skal leveres. Oljetanken regnes som farlig avfall, med mindre den har fått renhetssertifikat ved en tidligere anledning. Hvis den har det, kan den leveres som skrapjern, som også kommunen (eller Google) kan opplyse om hvor skal leveres. Oljekjelen kan du også demontere selv, og levere som skrapjern. Særlig dersom oljekjelen er en gammel CTC-variant er den veldig lett å skru fra hverandre. Dette trenger du ikke hjelp til.

{{cta('dbe409fb-e5e4-4e45-bc24-027e2d15a709')}}