Økonomisk støtte til varmepumpe – hvor mye kan du få igjen?

Økonomisk støtte til varmepumpe – hvor mye kan du få igjen?

2017-10-08

En varmepumpe er en investering som øker komforten i boligen og gjør den mer miljøvennlig. Det er derfor mulig å få støtte fra Enova ved installasjon av varmepumpe for vannbåren varme. Dette er kanskje spesielt interessant for deg som har oljekjel per i dag.

En varmepumpe er en investering som øker komforten i boligen og gjør den mer miljøvennlig. Det er derfor mulig å få støtte fra Enova ved installasjon av varmepumpe for vannbåren varme. Dette er kanskje spesielt interessant for deg som har oljekjel per i dag.

Mens varmepumpeordningene nok blir stående en stund, vil tilskuddet for fjerning av oljekjel og -tank halveres i 2019, før det fjernes helt i 2020. Det lønner seg derfor å handle raskt. Les videre for en full oversikt over Enovas støtteordninger.

Hva må jeg huske på når jeg søker støtte?

Støtteordningene fra Enova gjør det enkelt å søke støtte. Støtteordningene er nå etterskuddsbaserte; det vil si at installasjonen skal være ferdig utført når det søkes om støtte. Selve registreringen gjøres enkelt på web. Dette gjør veien til en bedre bolig enklere for deg.

  • Les om de ulike støtteordningene på enova.no, og se hva du har krav på.
  • Gjennomfør energitiltaket.
  • Ta vare på kvitteringene.
  • Registrer ditt tiltak hos enova.no.
  • Vær oppmerksom på at fakturaene som regel må være datert maks 18 måneder tilbake i tid. 

Last ned vår gratis e-bok: Tips og råd til deg som skal kjøpe varmepumpe


Hvilke installasjoner støttes?

Den nye ordningen gir tilskudd til en rekke tiltak, som blant annet luft-vann-varmepumpe, væske-vann-varmepumpe, fjerning av oljekjel og -tank, solfanger, biokjel og bioovn med vannkappe. Du kan også få støtte til omlegging til vannbåren varme i form av gulvvarme og radiatorer. Et vannbårent varmesystem transporterer det varme vannet fra varmekilden rundt i rommene som skal varmes opp og gir en behagelig og jevn varme som øker komforten.

Tilskuddet gis som en trappetrinnsmodell, slik at du får støtte for hvert enkelt tiltak du gjør opp til et visst nivå. Du kan for eksempel kombinere varmepumpe med solfangere og få økonomisk tilskudd til begge deler. 

{{cta('af9b3509-9d43-4d56-9d19-47870a22583d')}}

Hvor mye kan jeg få i støtte?

Støttebeløpene varierer fra tiltak til tiltak. Merk at summene for varmepumpe og vannbåren varme er maksbeløp, og ikke kan overskride 25 prosent av totalkostnadene. 

For luft-vann-varmepumper får du 10.000,- i støtte. Du kan få ytterligere 10.000,- hvis varmepumpen har energimåler for strøm og varme, noe som gir et maksimalt beløp på 20.000,-.

Væske-vann-varmepumper gir 20.000,- i støtte, og også her kan du få 10.000,- ekstra hvis varmepumpen har energimåler for strøm og varme. Totalt støttebeløp for væske-vann varmepumper blir da 30.000,-.

Har du en bolig med oljekjel og oljetank får du 20.000,- i støtte for å fjerne disse og erstatte dem med en fornybar varmekilde til det vannbårne varmeanlegget. Denne støtteordningen kan kombineres med støtteordningen for varmepumper for vannbåren varme.

Installasjon av solfangere gir også rett til økonomisk støtte på 10.000,- pluss opptil 5000,- ekstra avhengig av totale kvadratmeter. Solfangere kan også kombineres med andre tiltak. Solfangeranlegget skal være integrert med boligens oppvarmingsløsning for tappevann og eventuelt romoppvarming. 10.000,- ekstra gis også her for å installere målere.

Skal du legge om oppvarmingen i huset ditt til vannbåren varme kan du få tilbake maksimalt 10 000,-. Dette gjelder rehabilitering av eksisterende bolig, og ikke nybygg. Du får tilskudd for omlegging til vannbåren varme når du kombinerer dette med investering i en fornybar varmekilde, og du får ikke tilskudd til vannbåren varme som bruker fossil olje eller elkjel/elkassett som varmekilde.

{{cta('01b75182-6ce1-4b88-a1cc-6893de32c0d0')}}Denne artikkelen ble først publisert oktober 2017, og oppdatert desember 2018.