Overraskende kutt fra Enova – halverer populære støtteordninger fra 1. juni

Overraskende kutt fra Enova – halverer populære støtteordninger fra 1. juni

2019-03-22

Ingen av oss så dette komme, så kort tid før fyringsforbudet i 2020.

Ingen av oss så dette komme, så kort tid før fyringsforbudet i 2020.

I en overraskende vending har Enova sendt ut en pressemelding om at flere av deres mest populære støttesatser til varmeløsninger og energitiltak vil kuttes kraftig allerede fra 1. juni 2019.


Her er endringene som vil tre i kraft, sitert direkte fra pressemeldingen: 

Hvorfor skjer det nå?

Timingen er ikke akkurat perfekt, med tanke på hvor mange som vil trenge alternativer til oljefyren når fyring med fossil olje forbys i 2020. Enova begrunner avgjørelsen med at de «forventer en fortsatt positiv utvikling i kostnadene for varmeløsninger, og at disse etter hvert blir konkurransedyktige uten støtte.»

Altså skal leverandørene drive kostnadene ned, i stedet for at disse lettes av statlige støtteordninger. Pengene skal brukes på å finansiere andre støttetiltak, særlig med fokus på å bedre selve bygningskroppene for økt energieffektivitet.

Hvorfor ikke dette kunne vente et halvt år til er usikkert, men det er bare å gjøre det beste ut av det.

Er det fortsatt tid?

Skal du få støtte til et av de rammede tiltakene, er du nødt til å kontakte leverandør eller rørlegger snarest. Enova godkjenner kun støtte til tiltak som allerede er ferdig utførte og registrert med faktura. Dette må skje før 1. juni.

Om du rekker dette, kommer an på flere ting: 

  • Har leverandøren fortsatt varer på lager?
  • Er det en lang liste med jobber foran deg i timeplanen til rørlegger?
  • Dersom du skal bore energibrønn til væske-vann-varmepumpe, er det tilgang på boreselskap i ditt område?

Vi anbefaler at du tar kontakt med rørleggere i ditt område, og hører hvem som har tid til å følge deg opp innen juni. 

Og husk – støttesatsen til fjerning av oljefyr og -tank (10 000,–) gjelder hele veien ut 2019.

{{cta('dbe409fb-e5e4-4e45-bc24-027e2d15a709')}}