Renovere eller bygge bolig? Her er alternativene for vannbåren varme

Renovere eller bygge bolig? Her er alternativene for vannbåren varme

2018-02-21

Per i dag er vannbåren varme en av de mest miljøvennlige måtene å varme opp huset på. Vannbåren varme er vann som varmes opp av en varmekilde og sirkulerer i rør enten i gulv eller i en radiator.

Vannet kan varmes opp av ulike fornybare varmekilder. Vannet transporteres så rundt til de ulike rommene som skal varmes opp. Vannbåren varme gir en behagelig og jevn temperatur i boligen. Fleksibilitet er også et viktig nøkkelord når det gjelder vannbåren varme. Det gir deg nemlig friheten til å kunne velge mellom blant annet varmepumpe, el-kjel, vedkjel, pelletskjel eller solfangere.

Per i dag er vannbåren varme en av de mest miljøvennlige måtene å varme opp huset på. Vannbåren varme er vann som varmes opp av en varmekilde og sirkulerer i rør enten i gulv eller i en radiator.

Vannet kan varmes opp av ulike fornybare varmekilder. Vannet transporteres så rundt til de ulike rommene som skal varmes opp. Vannbåren varme gir en behagelig og jevn temperatur i boligen. Fleksibilitet er også et viktig nøkkelord når det gjelder vannbåren varme. Det gir deg nemlig friheten til å kunne velge mellom blant annet varmepumpe, el-kjel, vedkjel, pelletskjel eller solfangere.

El–kjel

Har du et vannbårent varmesystem som drives av elektrisitet så har du det du behøver for å installere en varmepumpe. El-kjelen kan enkelt kobles sammen med luft–vann-varmepumpe. Dette vil redusere oppvarmingskostnaden, og med en slik oppgradering kan du beregne en besparelse på opptil 80 prosent. Har du panelovner er en luft–luft-varmepumpe den enkleste løsningen. Skal du renovere huset og allikevel opp med gulv så er vannbåren varme enn mulighet det er verdt å vurdere.

Oljekjel

Bruker du olje som oppvarming, så vil det ofte være lønnsomt å bytte eller installere en varmepumpe i tillegg. Visste du forresten at Stortinget har innført forbud mot fyring med fossil olje fra 2020? Dermed er tiden inne for å finne andre og bedre alternativer. En oljekjel er som oftest knyttet til et vannbårent varmesystem, noe som gjør at du kan bruke det systemet du har i dag. Overgangen behøver dermed ikke bli så kostbar. De vanligste alternativene er å legge om til bioolje eller installere varmepumpe.

Vedfyring

Fyring med ved i vedkjel koblet til et vannbårent varmesystem kan enkelt kompletteres med mer moderne metoder, som varmepumper. Hvis du har rikelig tilgang på rimelig ved eller har egen skog, så vil det ofte være mer lønnsomt å fortsette med denne metoden. Det er finnes i så tilfelle høyeffektive, miljøtilpassede vedkjeler med minimale utslipp og enkel betjening. Det har også kommet flere peiser med vannkappe på markedet, hvor du får peiskosen samtidig som du får benyttet energien til det vannbårne varmesystemet. Fyring med pellets i pelletskjeler er også en alternativ oppvarmingsform, men som ikke er særlig utbredt i Norge.

{{cta('23f87425-e0ba-4dea-a457-d6889fb48bbe')}}

Varmepumpe

I mange tilfeller er det en varmepumpe som er varmekilden til det vannbårne systemet. Det kan være en bergvarmepumpe som har borehull i fjell, slynger i jord eller slynger i sjø. Slike varmepumper har den beste besparelsen på opptil 85 prosent på de nyeste modellene. Luft–vann-varmepumper tar varmen fra uteluften og avgir til varmesystemet. Dette er en enklere installasjon med besparelse på opptil 80 prosent på de nyeste modellene.

Solvarme

Solvarme blir ofte brukt som ekstra tillskudd til varmeanlegget, og gjerne i kombinasjon med varmepumper. Solfangere monteres på taket og blir ofte brukt som tilskudd til tappevannsproduksjonen i boligen. Et større solfangeranlegg kan også bidra til varme i gulv og radiatorer. For boliger med svømmebasseng er solvarme et kjærkomment tilskudd til energiproduksjonen, og gjør oppvarmingen av bassenget både mer miljøvennlig og rimeligere i drift.

{{cta('42f6468c-dbd0-4c60-9bd3-938a20002d45')}}