Slik plasserer du innedelen til en varmepumpe

Slik plasserer du innedelen til en varmepumpe

2016-08-21

Luft-vann varmepumper har en innedel i tillegg til en utedel. Innedelen tar seg av styring av varmeanlegget og tappevannsproduksjon. For varmepumper som henter energi fra borrehull eller sløyfer i jord eller sjø, så vil innedelen være den eneste enheten som er synlig. Innedelen har størrelse som et smalt kjøleskap, og har et styresystem som kommuniserer med varmeanlegget.

Luft-vann varmepumper har en innedel i tillegg til en utedel. Innedelen tar seg av styring av varmeanlegget og tappevannsproduksjon. For varmepumper som henter energi fra borrehull eller sløyfer i jord eller sjø, så vil innedelen være den eneste enheten som er synlig. Innedelen har størrelse som et smalt kjøleskap, og har et styresystem som kommuniserer med varmeanlegget.

Fleksibel plassering

Innedelen til CTC sine varmepumper kan i utgangspunktet stå hvor som helst. 
Rom som er godt egnet:

  • teknisk rom
  • bod
  • kjeller
  • vaskerom

Det er viktig å huske på at avstanden fra innedel til utedel, eller fra innedel til borrehull skal være minst mulig, for å få optimal effekt fra varmepumpen, og minimere energitapet i rørene. Strekket bør også være rettest mulig slik at væsken har minst mulig motstand.

{{cta('af9b3509-9d43-4d56-9d19-47870a22583d')}}

Sett av nok plass

En utfordring for mange er å sette av nok plass. De fleste undervurderer hvor mye plass som må avsettes til tekniske installasjoner som f.eks sentralstøvsuger, varmeveksler, bereder, varmepumper osv. Ulike hus har ulik mengde installasjoner. Husk å tegne av dette i plantegningen og ta høyde for at det også skal være plass til rør. Ønsker du rørene skjult er det viktig å avtale dette med rørlegger på forhånd.

Bygge nytt hus?

Tenk på plassering av både inne- og eventuell utedel i en tidlig fase. Da gjør du det enkelt for rørlegger og elektriker, og du får et optimalt anlegg med tanke på rørstrekk, avstander og plassering.

 

{{cta('cca23202-19fe-4ed4-b485-9529553dc362')}}