Solfangere i kombinasjon med varmepumper

Solfangere i kombinasjon med varmepumper

2016-04-11

Varmepumpe– og solvarmeanlegg er to teknologier som går sammen som hånd i hanske. I kombinasjon gjør de hverandre mer effektive og mer holdbare.

Varmepumpe– og solvarmeanlegg er to teknologier som går sammen som hånd i hanske. I kombinasjon gjør de hverandre mer effektive og mer holdbare.

Solfangere kan enkelt kobles sammen med varmepumper. Dette gjelder alle størrelser av anlegg. Ved hjelp av en akkumulatortank kan solvarme bidra til miljøvennlig energi til både oppvarming og tappevann.

Solvarme kan brukes på alle typer bygg, men spesielt boligblokker, campingplasser, badeland og større villaer vil ha stor gevinst av å benytte seg av solenergi. Med solenergi benyttes kun energi til drift av sirkulasjonspumpen som frakter energien fra solfangeren å ned til varmepumpeakkumulatoren. Resten er ren gevinst! 


La en fagmann ta en befaring før du bytter oppvarmingsystem - book gratis befaring her


Solvarme varmer opp borehullet

CTCs varmepumper er noen av få varmepumper som er spesielt forberedt for tilkobling til solfanger. Det er også vår EcoTerm akkumulator som er sentralen for kombinasjonsdrift mellom flere energikilder som skal arbeide i fellesskap. EcoHeat er for eksempel en bergvarmepumpe, som henter energi fra borehullet. Over vinteren vil borehullet kjøles ned slik at det er is rundt kollektoren som henter ut energi. Det samme skjer om varmepumpen er koblet til en jordkollekor som ligger på 1 m dyp. Når solvarmesystemet begynner å ta inn energi en gang tidlig på våren vil vi gjennom automatikken styre energien til varmepumpeakkumulatoren, og når denne har oppnådd ønsket temperatur veksler vi varmen fra solfangeren over til kollektoren slik at borehullet eller jordkollekoren blir varm. På denne måten lagres solenergien for i etterkant å bli hentet opp av varmepumpekompressoren, hvorpå man får en høyere COP (virkningsgrad) på anlegget.

I vintersesongen kan du kjøre solanlegget på vinterdrift hvor du får utnyttet solfangere maksimalt. For eksempel, på vinteren er temperaturen på tak ofte lavere enn temperaturen på akkumulatortanken. Du kan allikevel benytte deg av den lavtempererte energien om du har en bergvarmepumpe. Solfangeren vil da lade til borehullet siden du ikke lenger kan lade til tank. Dette gir en høyere varmefaktor på varmepumpen, og du får gjort deg nytte av lavtemperert energi som produseres vinterstid. Du kan også lade borrehullet på sommeren, for eksempel hvis du har tatt ned så mye solenergi at akkumulatortanken er fulladet. Overskytende energi kan da leveres borrehullet og gjøre dette enda bedre. 

Redusert driftstid på varmepumpen

Solfangere reduserer driftstiden på varmepumpen, noe som gjør at ytelsen og livslengden på varmepumpen øker. Samkjøres solfangere og varmepumper får du utnyttet solenergien hele året!

Større anlegg

Det er energieffektivt å kjøre en kombinasjon av sol og varmepumper ved større anlegg, og dette er en løsning som mange konverterer til. Nye bygg blir stadig bedre isolert, men behovet for tappevann er den samme. Solvarmen bidrar til å gjøre varmepumpene bedre, men også til å ta seg av store deler av tappevannsproduksjonen fra vår til høst.

Ved større varmepumpeanlegg benytter CTC produktet EcoModul som varmeakkumulator, og kan enkelt bygge opp kombinasjonsanlegg med varmepumper og solarsystemer. Disse systemene er sammensatte og må derfor beregnes og dimensjoneres av leverandøren, for å oppnå rett kombinasjon, modell og effekt til hvert enkelt anlegg. CTC har installert kombinasjonsløsninger mange steder og har lever til bl.a borettslag, hoteller, skoler og badeland. 

{{cta('01b75182-6ce1-4b88-a1cc-6893de32c0d0')}}