Strømmen blir dyrere – slik bygger du rundt det

Strømmen blir dyrere – slik bygger du rundt det

2017-11-23

Vi kan vente oss økte strømpriser ganske snart. Hvorfor? Og hvordan minimerer du den negative effekten på lommeboka?

Vi kan vente oss økte strømpriser ganske snart. Hvorfor? Og hvordan minimerer du den negative effekten på lommeboka?

Når du skal bygge nytt hus ønsker du helt sikkert å legge til rette for smarte løsninger som ikke koster deg for mye penger. Vi skal snakke om hvordan du gjør dette til slutt, men først skal vi fortelle litt om hvorfor du kan regne med at strømmen snart vil bli dyrere.

Dyrere nettleie

Strømnettet vi bruker i Norge i dag er gammelt. Store deler av det stammer fra en tid da telefoner hadde hjul og ikke taster, og hele NASAs datautstyr ville blitt stilt til skamme av det billigste nettbrettet på markedet i dag. Det sier egentlig seg selv at den tidens strømnett ikke er optimalt i 2017.

Altså er det på tide å erstatte det med noe bedre. Per Sanderud, direktør i NVE, uttalte til NRK i høst at vi helt klart kan forvente utbygging av strømnettet i løpet av de neste ti årene. Det kan anslås å koste hele 140 milliarder kroner.

Regningen betales i hvert fall delvis av brukerne, med det resultat at nettleia vil øke med rundt 30 prosent.

Dyrere strøm også

Nettleia utgjør som kjent bare halvparten av strømregningen. Resten er selve forbruket. Dessverre blir vi nødt til å meddele at prisene nok vil gå opp der også.

Det legges for tiden to nye kraftkabler til henholdsvis Tyskland og Storbritannia. Økt eksport til Europa, og større avhengighet av det Europeiske kraftmarkedet generelt, vil etter all sannsynlighet drive prisene opp. Heldigvis vil de ikke øke like mye som nettleia, men i e24 anslår Christer Gilje fra Statnett at vi kan forvente 1100 kroner mer i ren strøm når effektene slår inn.

Da har han tatt i betraktning at det finnes en kilde til reduserte utgifter også. Ellers ville nok økningen blitt større.

{{cta('23f87425-e0ba-4dea-a457-d6889fb48bbe')}}

Fornybar energi er enkelt for nybygg

Christer Gilje sier i samme artikkel at økt produksjon av fornybar energi vil trekke strømregningen ned igjen. Delvis gjelder det nok at strømnettet kan gi et økt tilbud, men det blir også vanligere for forbrukere å installere fornybare og energieffektive løsninger i sine egne hjem.

Det smarteste er ofte å installere vannbåren varme, drevet av en form for varmepumpe. Har du ikke det fra før kan det bety en del jobb med å rive opp gulv og legge rørene, men for deg som bygger nytt er det hele betydelig enklere. Ingenting må rives opp, fordi du tilrettelegger for varmesystemet samtidig som huset bygges!

Grunnen til at vannbåren varme er så effektivt, er at du kun bruker energi til å forflytte varmen fra et sted til et annet – noe som krever en fjerdedel av strømmen du ville brukt på å ren elektrisk varme. Du kan altså langt på vei slippe unna den saftige strømregningen som venter på oss alle en gang like etter 2020.

Og husk: Enova gir støtte til installasjon av varmepumpe. Du kan få opptil 10-50 000 kroner av staten for å installere noe du allerede vil spare penger på, rett og slett fordi det er miljøvennlig. Det er ikke en dum byttehandel.

{{cta('cca23202-19fe-4ed4-b485-9529553dc362')}}