Side for nedlastning av detaljert ecodesigndata for CTC`s produktsortiment.

Fra 26.09.15 skal detaljert ecodesigndata finnes tilgjengelige iht. ecodesigndirektivet 2009/125/EG, energimerkingsdirektivet 210/30/EU og forordningene (EU) nr 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013.

Datablad er tilgjengelig for CTC`s produktsortiment for respektive produkt, kombinasjoner, klima og temperaturnivå. Flere søkebegreper kan skrives inn i søkefeltet for en mer detaljert filtrering, som for eksempel «eco 410» som filtrerer ut alle Eco varmepumper 12 kW. Filtreringen vises i en liste hvor ønsket pdf-informasjonsblad kan hentes ut.

Bruk søkefeltet til å finne filen du leter etter
CTC besparingskalkyle - Se hur mycket du sparar med en CTC värmepump Sök en CTC återförsäljare