Enertech Gruppen

CTC Ferrofil er en del av Enertech–gruppen, som er et internasjonalt selskap med fokus på fornybar oppvarming. Selskapet har datterselskaper i land over hele verden.

Enertech–gruppen er en ledende produsent av høyteknologi produkter for varmtvann og varme. Selskapet driftes gjennom et nettverk av selskaper og distributører over hele verden. Alle selskapene er veletablerte i deres respektive produktområder.

Enertech–gruppen har fornybar energi som et av sine fokusområder, og har siden oppstarten vært ledende på utvikling og introdusering av innovative, pålitelige, produkter med energieffektive og miljøvennlige løsninger.

Les mer om Enertech på gruppens egen hjemmeside.

Enertech Group is a leading manufacturer of high–technology heating products. It operates through a network of companies and distributors around the world, all well established in their domestic markets and leaders in their respective product areas.

The Enertech Group is focused on sustainable energy solutions and since its foundation has been at the leading edge in developing and introducing innovative products which have high energy efficiency and reliability coupled with minimal environmental impact.

Read more on Enertech–group`s homepage.

CTC besparingskalkyle - Se hur mycket du sparar med en CTC värmepump Sök en CTC återförsäljare