Bergvarme er en driftsikker varmekilde.

I fjellgrunnen er temperaturen stabil. Solenergien lagres i grunnvannet, og gjenbrukes ved hjelp av en bergvamepumpe. Vi må borre fra 70-150m for å komme til denne energiressursen. I det vannfylte borehullet installeres det en kollektorslange. Sirkulerende væske henter varme fra fjellet til bergvarmepumpen via denne kollektorslangen.

Med bergvarme kan du spare opp til 80%.

Med bergvarme kan du spare opp til 80%.

COP viser bergvarmepumpens virkningsgrad – hvor mye du sparer. Av 1 kWh får du ut 5,04 kWh varmeenergi, altså en varmefaktor på hele 5,04. Den høye virkningsgradet betyr at du kan spare opp til 80% på dine fyringsutgifter.

Jevnere varme gir høyere komfort.

CTC har utviklet en egen teknikk som gir betydelig jevnere varme uten at temperaturen svinger opp og ned. Radiatorer og gulv får alltid eksakt temperatur.

  • Driftsikker og stabil varmekilder.
  • Bra selv for små tomter.
  • Liten innvirkning på tomten.
  • Ingen synlig installasjon ute (varmepumpen er installert innendørs).
  • Mulighet for frikjøling.
  • Enkel å kombinere med solvarme.