Bioolje

Oljefyr har vært en av de mest brukte oppvarmingsmetodene for vannbåren varme, og hadde spesielt stort marked før oljekrisen på 70–tallet, men det er fremdeles over 60.000 oljekjeler installert i norske boliger. Fyring med fossil olje vil bli forbudt fra 2020, men du kan varme opp huset med miljøvennlig bioolje. Her behøver du en fyrkjele og en biooljebrenner. En moderne oljekjele utnytter 80–95% av råvarens energi til anvendbar varme.

Bioolje fra CTC