Viftekonvektor

Mange tror at gulvvarme er den eneste løsningen for lavtemperatursystemer som var­mepumper, men det finnes flere gode løsninger for å distribuere varmen rundt i huset. Viftekonvektorer er et godt og kostnadseffektivt alternativ. Vår SmartRad viftekonvektor tilbyr en løsning uten begrensningene som er forbundet med f.eks overdimensjonerte radiatorer. Dette betyr at varmepumpesystemene er mer kostnadseffektive i nye byggeprosjekter, men kan også enkelt brukes i restaurerings­prosjekter uten for mye inngripen i byggekroppen.